ПОМОЩ - ГАРАНЦИЯ И РЕКЛАМАЦИЯ

ГАРАНЦИЯ И РЕКЛАМАЦИЯ

Всички стоки, които се предлагат в магазини DISTRICT и онлайн на districtshoes.bg, са с гаранция от 2 години.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба имаш право да предявиш рекламация, като поискаш да приведем стоката в съответствие с договора за продажба.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба имаш право да предявиш рекламация, като поискаш да приведем стоката в съответствие. В този случай можетш да избираш между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова.

Ние сме длъжни да приведем в съответствие продукта в рамките на 30 дни, считано от предявяването на рекламацията.

След изтичане на този срок имаш право да претендираш за възстановяване на платената сума или да искаш намаляване на цената на стоката.

Привеждането на стоката в съответствие с договора е безплатно.

Не можеш да претендираш за възстановяване на платената сума или за намаляване цената на стоката, когато се съгласим да бъде извършена замяна на продукта с нов или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията.

Ние сме длъжни да удовлетворим искане за разваляне на договора и да възстановим заплатената сума, когато след удовлетворяване на три рекламации чрез извършване на ремонт на една и съща стока в рамките на две години е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

Не можеш да претендираш за разваляне на договора, ако несъответствието на стоката с договора е незначително.

Можеш да претендираш за несъответствие на стоката с договореното в срок от 2 години от купуването на стоката.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба имаш право да предявиш рекламация в срок от 2 години.

Можеш да предявиш рекламацията си във всеки един от търговските обекти на DISTRICT и SPORT DEPOT с изключение на магазините SPORT DEPOT в Сливен, Хасково, Боровец, Созопол и Банско, като представиш документ за покупка и опишете претенцията си на наш служител.

Можете да направите това и от дистанция, като ни изпратите артикулите за наша сметка чрез SPEEDY или ECONT. Как точно да направите това виж по-долу.

След като заявката за рекламация бъде обработена, ако гаранцията действително покрива претенцията спрямо тази стока, тя ще бъде поправена, заменена или ще подлежи на възстановяване на заплатената сума.

В срок до 30 дни от подаването на претенцията за рекламация ще бъдеш уведомен дали тя е уважена или не. Решението се взема от комисия по рекламации. Ако претенцията ти е уважена, наш колега ще се свърже с теб, за да се уточни какво желаеи да бъде направено – продуктът да бъде заменен или сумата за него да ти бъде възстановена.

Запазваме си правото да не удовлетворим рекламации, за които след обработката им е установено, че не попадат в обхвата на законовата гаранция. Съответните ще ти бъдат върнати за твоя сметка с констативен протокол за отказ със становище.

НЯМАШ ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯ ПРИ:

· Дефекти, причинени от интензивно и естествено износване на продукта.
· Триене на тъкани, при което е възможно да се получи изнищване на влакна, но това не се счита за производствен дефект.
· Механична повреда (при удар в твърд или остър предмет).
· Неправилно подбран размер или модел на обувката (размерните таблици в сайта са ориентировъчни и са предоставени от производителя).
· Суха, напукана и избеляла (при велурени обувки) кожа вследствие на липса или неправилна грижа за обувките.
· Нарушена функция на мембраната поради неправилна поддръжка.
· Пропускане на вода при артикули без водоустойчива мембрана.
· След самостоятелно нанесени поправки.
· Използване не по предназначение или неправилна употреба на продукт.
· Неспазване на инструкциите за пране/почистване, механично пране на обувки.
· Неправилно изпиране, избледняване поради детергенти и неспазване на указаната за съответния продукт процедура за сушене, неправилно изпиране и сушене на артикули с естествен пух и др.
· Грешна температура на гладене.
· Външни фактори като деформации и разлепване, възникнали при сушене на обувките до печки, радиатори и в сушилни машини.
· Използване на 2 броя стелки, което намалява обема на обувката и причинява търкане на пръстите в мембраната и води до нейното протъркване.

При появата на повече от един дефект забавянето при подаване на сигнал за рекламация може да бъде считано за нефабричен дефект.

Можеш да върнеш артикул на място в магазин DISTRICT или SPORT DEPOT, като представиш документ за покупка и опишеш претенцията си на наш служител.

Рекламация можеш да направиш и като изпратиш артикулите/артикулите за наша сметка чрез SPEEDY или ECONT на адрес:

гр. София 1766,
ул. Васил Радославов 6, Бизнес парк–София,
сграда Спорт Депо, за отдел „Рекламация“.

Приложи касовата бележка в пратката, а на гърба на фактурата или на отделен лист посочи претенцията за рекламацията. Пратката трябва да бъде в допълнителен плик освен оригиналната опаковка на артикула.

В срок до 30 дни от подаването на претенцията за рекламация ще бъдеш уведомени дали тя е уважена или не. Решението се взема от комисия по рекламации. Ако претенцията ти е уважена, наш колега ще се свърже с теб, за да се уточни какво желаеш да бъде направено – продуктът да бъде заменен или сумата за него да ти бъде възстановена. В противен случай артикулът се изпраща обратно на адреса за твоя сметка.